TFF den atama ve FFP açıklaması | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

TFF'den atama ve FFP açıklaması

TFF'den atama ve FFP açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, kurul atamaları ve Finansal Fair Play Talimatı kriterleri hakkında bir açıklama yayınladı.

Federasyonun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:

Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun atama ve işleyişleri hakkında:

Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulları ve Tahkim Kurulu 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve TFF Statüsü’nde belirlenen usul ve yetkiye dayanarak görevlendirilmektedir. TFF Statüsü uyarınca bahse konu kurullar görevlerinde  bağımsızdır. TFF yönetiminin, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. 

Yazınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu kararına atıfla “Türk Futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması” yönündeki talebinize ilişkin, öncelikle hatırlatmak isteriz ki, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk ve genel idareye bağlı olmayan TFF, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun denetim kapsamında değildir. 

Bahse konu AİHM kararında TFF hukuk kurullarının Genel Kurul tarafından seçilmemesi bir ihlal olarak görülmemiştir. Bilakis, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri-Türkiye kararında, TFF Genel Kurulu delegelerinin büyük çoğunluğunun kulüp delegelerinden oluşuyor olduğu belirtilerek, kulüplerin etkin olduğu Genel Kurul’un seçmiş olduğu Yönetim Kurulu’nun Tahkim Kurulu’nu atıyor olması eleştirilmiştir. Bununla birlikte kararda; Tahkim Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından atanması usulünün tek başına tarafsızlık ilkesini zedelemeyeceği, üyelerin görevlerini yerine getirirken bir baskıya maruz bırakılmaması, hiçbir talimat almaması ve görevlerini tam bir bağımsızlıkla yerine getirmesi şartları sağlandığı takdirde, bir mahkemenin üyelerinin atanması şeklinin tek başına o yargı organının bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar vermeyeceği tespit edilmiştir. 

Bir diğer ifadeyle, Tahkim Kurulu ve diğer yargı kurullarının Yönetim Kurulu tarafından atanması veya Genel Kurul tarafından seçilmemesi AİHM tarafından ihlal olarak görülmemektedir. 

Bununla birlikte, AİHM kararında somut olarak belirtilen kurul üyelerinin görev süreleri, bağımsızlık beyanı, göreve başlamadan önce yemin etmeleri gibi eksikliklerin ortadan kaldırılması için, 2020 yılı Genel Kurulu’nda statü değişikliği maddesi gündeme alınmıştır. Fakat 2020 Genel Kurulu’nda statü değişikliği için gerekli olan delege tam sayısının asgari üçte ikisinin katılımının bulunmaması sebebiyle ilgili gündem maddesi görüşülememiştir. TFF Hukuk Kurullarının yapısına ilişkin Statü değişikliği önerisi, 28.07.2021 tarihinde yapılacak TFF Olağan Genel Kurulu Gündemine tekrar alınmıştır. Taslak Statü değişikliği, 12.07.2021 tarihinde tüm Genel Kurul delegelerine gündem ve ekleriyle birlikte gönderilmiş olup, ayrıca yazımızın ekinde yer almaktadır. 

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kriterleri hakkında: 

UEFA ve ilgili Kurulu CFCB ile yapılan görüşmelerde, Kulüplerimizin mali yapılarının sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle yeni bir denetim modeli ihtiyacı doğduğu tarafımıza iletilmiştir. 

Bu kapsamda Takım Harcama Limitleri hayata geçirilmiştir. 2019 Haziran ayında yürürlüğe giren Takım Harcama Limitlerini ihtiva eden Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı; Kulüpler Birliği, Bankalar Birliği ve UEFA’ya danışılarak Kulüp temsilcilerinin katılımıyla ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu durum dönemin Kulüpler Birliği Başkanı ve bazı Kulüp Başkanlarının basın açıklamalarıyla da sabittir.

Özellikle UEFA, tüm Avrupa kulüplerinin tabii olduğu Finansal Fair Play kurallarına Türk kulüplerinin de uyum sağlayabilmesi açısından talimat değişikliği konusunda önemli rol oynamıştır. İlaveten hatırlatmak isteriz ki, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişikliğin ana sebeplerinde birisi de, Kulüplerimizin Bankalar Birliği ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmeleridir. Her ne kadar TFF, bu sözleşmelerde taraf değilse de Kulüp Lisans Talimatında yapılan bu değişiklikler, Kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeler ile de uyumludur. 

Talimatın yürürlüğe girmesini takip eden süreçte, Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmeler sonrasında, gerek 2020-2021 sezonu gerekse 2021-2022 sezonu öncesinde talimatta değişiklikler yapılmıştır.  2021-2022 sezonu için yaşanan pandemi sebebi ile kulüplerimizin yaşadığı gelir kayıpları ve yabancı para cinsinden olan yükümlülüklerindeki artışlar göz önüne alındığı gibi bilançoları güçlü, borçları az olan kulüplerimiz için takım harcama limiti artış oranları arttırılmıştır. 

Ayrıca yine pandemi koşulları göz önüne alınarak Takım Harcama Limitlerinde ilk yıl % 30, ikinci yıl %15 olan, bu sezon kaldırılmak üzere planlanan kabul edilebilir sapma oranı, 2020-2021 sezonunun da üzerine çıkartılarak %25 olarak kabul edilmiştir. 2021-2022 Sezonunda yabancı oyuncu ücretleri önceki yılın ortalama kurları ile (1 Euro = 8.96 TL) ile sabitlenmiştir. İlaveten bu sezon yapılan değişiklik ile takım harcama limitleri arttırma oranları esnetilerek, net borçları net gelirlerinin yarısından az olan kulüplerin gelir artışlarının (UEFA gelirleri, sermaye artışları ve talimatta belirtilen diğer tüm gelir artışları için) 1/3‘ünü değil %100’ünü takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılması sağlanmıştır. Net borçları net gelirlerinin yarısından fazla ama iki katından az olan kulüpler, sezon içinde gelir artışlarının 1/3’ünü değil 2/3’ünü kullanabilecektir.

Tüm bu çalışmalar, Kulüpler Birliği ile ortak yapılan hazırlıklarla yürütülmüştür ki, her geçen gün daha iyi bir yapıya kavuşan sistemin uluslararası standartlarda olduğu UEFA’nın değerlendirmeleri ile de sabittir. Bugüne kadar olduğu gibi söz konusu talimatla ilgili taleplerinizi, Kulüp Lisans Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda her zaman değerlendirmeye açık olduğumuzu bildiririz."